Kom tilbage til livet med et ophold på et misbrugscenter

26 juli 2019 Astrid Pedersen
Kom tilbage til livet med et ophold på et misbrugscenter

Er du kommet ud i et forbrug af alkohol, læge ordineret medicin eller måske spil. Som har taget overhånd i en grad, så du føler, at du har mistet herredømmet over dit liv? Så kan du sandsynligvis have glæde af et afvænnings forløb på et misbrugscenter.

Hvad foregår der på et misbrugscenter?

Når du lader dig indskrive til behandling på et misbrugscenter, vil du først og fremmest blive mødt med venlighed og imødekommenhed af personalet. På et misbrugscenter finder du professionelle sundheds personer, lige fra læger og sygeplejersker med speciale og erfaring inden for misbrugsbehandling, til ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer, som er særligt trænet til at lede behandlingerne – såvel dem i grupper, som de individuelt tilrettelagte terapi forløb.

Du kommer også til at stifte bekendtskab med uddannede misbrugskonsulenter, som for de flestes vedkommende selv har været ude i et misbrug og herefter gennemgået et lignende behandlings forløb. Dette gør, at de kan relatere 100% til din situation og de kriser og kvaler, du måtte gennemleve. Misbrugskonsulenterne fungerer også som mentorer eller sponsorer efter forløbets afslutning, således at du har den nødvendige støtte og opbakning i dit liv efter din misbrugsbehandling.

Under selve opholdet vil du modtage intensiv behandling – i grupper såvel som individuelt tilrettelagt terapi – som skal hjælpe dig med at finde dine indre ressourcer, som skal til for at bygge din tilværelse op på ny. Du får indsigt i misbruget og afhængighedens anatomi, således at du kan lære at genkende dens modus operandi. På den måde kan du lære at overkomme trangen til alkohol, receptpligtig medicin eller andre afhængigheds skabende stoffer og aktiviteter, og dermed holde dig på det rette spor.

På Behandlingscenter Stien foregår denne behandling efter den kendte Minnesota kur – en behandlings model med en høj succes rate, når det handler om behandling af misbrug og afhængighed.

Du kan læse mere om behandlingen på https://behandlingscenter-stien.dk 

Flere Nyheder